Coverbilleder10

Projekt Maritime Korsør med støtte fra Nordea-fonden.

Projekt Maritime Korsør med støtte fra Nordea-fonden.

Starter: 14:45
Sted: FGU Værftet
På folkemødet i 2023 blev de fem første poster på oplevelsesstien indviet, Korsør Havn, FGU Værftet, Kanonjollen, Korsør Fiskerihavn og renoveringsprojektet Bien. På den maritime oplevelsessti får hver aktivitet sit særlige kendetegn i form af et kunstnerisk udformet pejlemærke, som udformes af den lokale keramiker, Birgit Lendal Beek, og der knyttes også en beskrivelse, som kan tilgås direkte via en QR-kode og findes på Maritime Korsørs digitale platform. Denne kan tilgås på www.maritimekorsoer.dk FGU Korsør er initiativtager til projektet, som støttes af Nordea-fonden med en bevilling til blandt andet etablering af den maritime oplevelsessti. Maritime Korsør består billedlig talt af en række maritime aktiviteter, der er brikker i et fælles puslespil. Nogen er nye, nogen findes allerede, andre er på vej. Pointen med projektet er, at vi skal blive bedre til at se og være stolte af det fælles maritime puslespil i Korsør.

Støttet af:

Støttet af: