Coverbilleder7

Hvordan sikrer vi bevarelse af de gamle træskibe.

Hvordan sikrer vi bevarelse af de gamle træskibe.

Starter: 12:15
Medvirkerkende: Repræsentanter fra Skibsbevaringsfonden og TS -Træskibssammenslutningen drøfter betydningen i bevarelse af de gl. træskibe og hvordan.
Sted: FGU Værftet
Hvordan sikrer vi bevarelse af de gamle træskibe, og oplysning formidling om historien bag kanonjollen. Repræsentanter fra Skibsbevaringsfonden og TS -Træskibssammenslutningen drøfter betydningen i bevarelse af de gl. træskibe og hvordan. Med deltagelse af repræsentant fra Nationalmuseet.

Støttes af:

Støttes af: